"Endüstriyel Tasarım, inovasyonu yönlendiren, iş başarısını geliştiren ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayan stratejik bir problem çözme sürecidir." (World Design Organization)


"Endüstri ürünleri tasarımcıları, geliştirdikleri ürün ve sistemlerle değişimi mümkün kılma konusunda özelleşmiş, yaratıcı uzmanlardır." (ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü)

Endüstriyel tasarım süreçleri her iş ortağımız için değişiklikler gösterse de temelde aşağıda belirteceğimiz bir sistematik çalışma ile gerçekleşmektedir.


Tanışma

Projesi ve işinin ihtiyaçları hakkında neler yapılabileceğini görüşmek isteyen bir firma veya marka sahibi iseniz, üreticiyseniz, tasarım, modelleme, üretime ihtiyaç duyan bir girişimci veya planlamada desteğe ihtiyaç duyan bir girişimci adayı iseniz, var olan projelerimiz ile ilgilenen veya yeni proje geliştirmek isteyen bir yatırımcı ya da üretimde olduğumuz ürünlerle ilgilenen bir dağıtımcı iseniz, ve yahut bunların dışında bir iş ortaklığı kurabileceğimizi düşünüyorsanız her zaman telefonla bilgi vermekten, sizi atölyemizde ağırlamaktan ve fikir alış verişi yapmaktan memnuniyet duyarız.


İş Tarifinin Netleştirilmesi

Bu aşamada talepleriniz ve ihtiyaçlar üzerinde durulur, olanaklar da göz önünde bulundurularak işin tanımı yapılır. Hedeflenen pazar ve kullanıcı grupları belirlenir. Yaratmak istediğiniz marka ve ürün kimliği detaylandırılır. İşin aşamaları bir çizelge ile ortaya konulur.

Araştırma ve Konsept Geliştirme

Sektörel araştırma ve pazar analizi yapılarak, marka ve ürünün konumu üzerinde çalışılır. Persona çalışması ile hedeflenen kullanıcı tanımları detaylandırılır.


Marka ve firma kimliğinize uygun, hedeflediğiniz pazara yönelik, kullanıcıya uygun bir ürün tasarımı için altyapıyı hazırlayan bu aşama çok önemlidir.

Ürün Tasarımı

İşlev, form, ergonomi, malzeme, üretim yöntemi düşünülerek geliştirilen eskizler renk seçenekleri ve grafik öğeler ile tamamlanır. Önceki aşamaları yansıtan eskiz ve ürün geliştirmelerin sonucunda iki veya üç seçenek öne çıkartılarak sunuma hazırlanır.


Ürün tasarımı çalışmaları, üç boyutlu tasarımı, eskiz ve maket yapımını, bilgisayar destekli üç boyutlu modellemeyi, arayüz tasarımı ile kullanıcı deneyimi tasarımını kapsar.


Geri bildirim alınarak yürütülen süreçler doğrultusunda renderlar ve/veya üç boyutlu modeller ile ürün sunumu hazırlanır. Sunulan seçenekler bire indirilerek üretime hazırlama aşamasına geçilir.

Prototip ve Üretim Takibi

Ürün maketi çeşitli malzemelerden üretilebilmekle birlikte, atölyemiz imkanları üç boyutlu yazıcı ile ürünün plastik malzemeden model veya prototipi hazırlamaya imkan vermektedir. Seramik sektörü için, talep halinde seramik ürünün gerçek malzemesinden bir örneğinin üretimi de mümkün olabilmektedir.


Üretim sürecinin takibi ürünün istenilen nitelikte olmasını amaçlar.

Patent ve Tasarım Tescili

Türk Patent Enstitüsü'ne tescil başvurusunda kullanılmak üzere ürün çizimleri hazırlanmaktadır.


Kosgeb'e üye işletmeler, "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri" altında bulunan Sınai Mülkiyet Hakları Desteğinden faydalanarak TPE'ye yapılacak tescil ve patent işlemlerinde %100 oranındaki destekten faydalanabilirler.


Destek ve Teşvikler

Kosgeb, "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri" altında 2019 yılı itibariyle 25.000 TL'ye kadar alınacak tasarım hizmetleri için %60 oranında "Tasarım Desteği" vermektedir.