İnsan Odaklı Tasarım


Dime farklı mekansal özellikteki yemekhanelere uyarlanabilen modüler bir sisteme sahip self servis mobilyasıdır. Yapılan kullanıcı araştırmaları ve pazar analizi sonuçları doğrultusunda geliştirilen tasarımda öncelikli amaç, yemekhane atmosferinin üretimden ayrıldığı, daha sıcak, rahatlatıcı ve sosyal bir ortam oluşturmak olarak belirlenmiştir. Buna yönelik olarak, farklı bir malzemeden iletişimi güçlendirecek bir form geliştirilmiştir.


Yemekhaneler için iki tip kullanıcı grubundan bahsedilebilir: servis personeli ve şirket çalışanları. Dime, bu iki grubun da ihtiyaçlarını aynı anda gidermeyi hedefleyerek, büyük metal gövdelerden oluşan ünitelerin yerine, modüler parçalarını ve yüzeyleri yeniden tanımlamış, bazı noktalarda radikal değişikliklere gitmiştir.